ASTROLOGIJA KOT POMOČ PRI IZBIRI POKLICA

Že od malega so nas odrasli spraševali, kaj bi radi postali, in nam tako podzavestno in brez slabih namenov dali vedeti, da še nismo nič. Slej ali prej pa se vsak potrudi, da bi nekaj postal. Včasih to traja malo dlje in se cilju po zapletenih poteh in spletih naključij približujemo bolj počasi, lahko pa to poteka precej hitreje. Tudi ko že menimo, da smo dosegli cilj, vedno znova dvomimo, ali je to res tisto pravo za nas ali ni morda kako boljše mesto oz. delo, ki bi nas bolj zadovoljilo. Morda je za nekoga dokončna poklicna odločitev težka, vendar se nato veseli, da se sposobnosti ne omejujejo le na eno samo delovno področje. Temu primeru občutimo zmedo in negotovost ob prostem odločanju za poklic.
V takih primerih pomaga astrologija. Spoznavamo in razkrijemo svoje sposobnosti in interese, tudi v katerem poklicnem okolju jih lahko najbolje izkoristimo. Horoskop nam pokaže, ali je delo neki osebi le vir zaslužka ali se ga loti s srcem. Za nekoga je delo samo ena obveznost, njegovi cilji so usmerjeni k družini, partnerju ali hobiju, ta je lahko tudi osnovni vir dohodka ali sreče.

Iskalci zaposlitve na Zahodu imamo to prednost, da si lahko sami izberejo svoj poklic, o katerem so sanjali že od otroštva, če ne upoštevamo oteženega pristopa na fakultete. Že kar običajno je, da se veliko ljudi večkrat preusmeri ali se izuči za kak nov poklic, zato lahko tudi prestopijo v popolnoma novo delovno okolje. Sredi 20. stoletja je bilo izobraževanje za ženske še neobičajno in izjema, sedaj pa je kar samoumevno. Poklic ni več iti s trebuhom za kruhom, ampak več kot to. Samozavest krepimo z delovnimi dosežki, uspehi in s tem povezanim družbenim statusom. Veliko jih skuša iz tega pridobiti tudi življenjski smisel.

20. stoletje zahteva od človeka več. K temu so pripomogli hitro se razvijajoča tehnologija in vse večja potreba po specializaciji, večji prilagodljivosti in domiselnosti. Ob prehodu iz industrijske v povsem mrežno komunikacijsko družbo smo pred novimi nalogami. Zaradi vse večje globalizacije in s tem povezane združitve, sprememb na delovnih mestih in racionaliziranih ukrepov lahko na delovnem trgu pričakujemo veliko sprememb. Tudi visoka brezposelnost kaže, da smo dosegli raven, ki zahteva spremembo delovnih struktur. Zaradi tega bo v prihodnje izobraževanje vedno manj tradicionalno, tudi kariero bo redko možno ustvariti na običajen način. Smo v stoletju vodnarja, nad katerim vlada Uran, ta od posameznika zahteva vedno več samopobude in samoodgovornosti. Stalno delovno razmerje je vedno bolj negotovo, tudi število uradnikov se bo zmanjšalo, zaradi privatizacije bo večja potreba po delno zaposlenih in po sodobnih poklicih. Zahtevalo se bo prilagodljivost, samostojnost, sposobnost skupinskega dela, sodelovanje in inovativnost, nujno bo neprestano nadaljnje izobraževanje.

Vodnar je znamenje družb in organizacij, prihodnosti, je zelo znanstveno usmerjen. Je znak izumiteljev in raziskovalcev, ki ne upoštevajo strogih postopkov. Svojo aktivnost usmerja v prihodnost in stori vse, da bi lahko uresničil svoje cilje. Njegova poklicna področja kažejo smer razvoja družbe doma in po svetu. Vodnar vlada nad novostmi in reformami, zastopa demokratične in človekoljubne principe. Njegov duh je liberalen, strpen, je brez predsodkov. Vedno je tam, ker se podirajo meje med rasami, razredi in spoloma, ima smisel za skupinsko delo, doseže veliko, je ljubitelj izvirnih idej, tudi šokantnih ali izredno zapletenih, celo utopičnih. Področja, kjer lahko pričakujemo največji in najhitrejši vzpon, so elektrotehnika, metafizika, hipnoza, astrologija, kirologija, grafologija, psihoanaliza, antropologija, elektronsko obdelovanje podatkov, računalniška tehnika, satelitska in raketna tehnika, astronomija, letalstvo, radijska in televizijska tehnika in sociologija. Razvoj in spremembe bodo tu najhitrejše. Doba vodnarja traja približno 2050 let, začela se je približno leta 2000.

Medtem pa se sprašujemo: Kaj pa mi sedaj na začetku 20 stoletja? Kje smo mi? Kako naj se najbolje pripravimo na to dobo? Naša generacija bo doživela začetek te dobe, vendar se bo zahtevalo prilagajanje. To je lahko reči, težje pa bo to uresničiti. Preden se zadeve lotimo, moramo najprej poznati sebe in svoje meje, da bomo lahko svoje sposobnosti koristno in vsestransko vpletli v poklic. Večina bo ugotovila, da ne gre brez kompromisa, saj gospodarstvo in politični razvoj komaj dopuščata ustrežljivost posameznika. Več poti je, da odkrijemo svoje talente, pri nekaterih se ti razvijejo zgodaj, drugi se jih niti ne zavedajo, morda jih nekega dne usoda pripelje na pravo pot. Taka pot je tudi astrologija; s pomočjo analize astrološke karte lahko ugotovi, katero je posameznikovo pravo poklicno mesto.

Osebni horoskop daje informacijo o talentih in sposobnostih, čigava uresničitev v poklicu ponavadi zagotovi zadovoljstvo in izpopolnitev želja. Vendar garancije ni. Tudi če oseba prevzame naloge, to še ne pomeni, da si bo uspela pridobiti uspeh in družbeno priznanje, da bo srečna in vesela. Pri tem ji lahko pomaga le gotovost, da je na pravi poti. To ji daje moč, da se lahko na poti do uspeha lažje sooči s težavami. Michelangelo, znameniti kipar, slikar in stavbenik renesanse, je ob nasprotovanju vsem uporom takole izrazil nujnost svoje usode: »V takem suženjstvu, tako polno sitnosti, z napačnim načrtom in s tako duševno stisko je kiparjenje božanstva meni usojeno!«

Preberi si tudi: POKLICNA TEMATIKA V OSEBNEM HOROSKOPU