VRSTE ASPEKTOV

V astrologiji z aspekti razumemo kotne razdalje med planeti. Aspekti spadajo med najtežja, toda tudi najbolj fascinantna področja astrologije. Ker ima krog 360°, so planeti v astrološki karti izraženi v stopinjah in z različnimi črtami (lahko tudi barvami). Nekateri aspekti so težavni, nekateri harmonični.
Mnenja astrologov glede uporabe aspektov so zelo različna. Nekateri upoštevajo vse naštete, drugi se osredotočijo na nekaj aspektov. V nadaljevanju so obravnavani in opisani najpomembnejši aspekti, ki jih je skorajda nujno uporabiti pri interpretaciji astroloških analiz vseh vrst.

GLAVNI ASPEKTI ALI ASPEKTI PRVEGA REDA

Upoštevani odmik ali orbis je +/- 8°, pri Soncu in Luni +/- 10°

KONJUNKCIJA ALI ZDRUŽITEV (0°)
Dva planeta sta v konjunkciji, če se nahajata na isti stopinji zodiakalnega kroga. Konjunkcija je nevtralni aspekt: na planete ima namreč lahko pozitiven ali negativen vpliv, odvisno od drugih aspektov. V bistvu gre za aspekt združitve ali srečanja; kaj se torej kemičnega zgodi, kadar se srečata dva elementa? Včasih se skladata ali pa tudi ne, včasih pa se elementi nevtralizirajo. Planete v manjši konjunkciji od 4° od Sonca smatramo za "ožgane - zasenčene". To pomeni, da je sončna energija premočna, da bi lahko planet, ki je zraven dobro deloval. Zato je ta planetni aspekt najtežje razložiti.

OPOZICIJA ALI NASPROTJE (180°)

Opozicija je rezultat delitve kroga s številom 2, kar prestavlja objektivnost in polarnost. Načeli, ki ju predstavljata planeta, ki sta v opoziciji, si nasprotujeta, vendar pa si lahko predstavljata tudi dopolnitev. Če celoto razdelimo na dva dela, dobimo vse vrste parov, ki tvorijo opozicijo npr.: objektivnost - subjektivnost, zgoraj - spodaj, jang - jin, moški - ženska itd. Vsak tak par je osnova rasti, saj predstavlja osnovno nasprotje, protislovje, ki se rešuje in se ponovno realizira na višjem nivoju.
Opozicijo lahko vzamemo tudi kot zrcalo in tudi aspekt videnja, dojemanja in ukvarjanja s svojim nasprotjem. Skušamo uskladiti napetost in privlačnost, ki pa se ne združi temveč stoji vsak sebi.

TRIGON (120°)

Trigon dobimo, če krog razdelimo s številom 3. Trojstvo, ki se skriva v številu 3 lahko prikažemo s trikotnikom oče-mati-otrok. Zato predstavlja življenje, vitalnost, veselje, harmonijo. Otrok je tudi praktična manifestacija nasprotja opozicije. Šele ko se dvema nasprotnima kvalitetama pridruži tretja, nastane res harmonična energija, ki se pretaka z lahkoto in stalnostjo.
Trigon pa lahko gledamo tudi z drugega vidika: zaradi lahkotnosti energij, ki jih ta aspekt prinaša nismo dejavni. Torej je posledica lahko lenoba in pasivnost.

KVADRAT (90°)

Kvadrat je aspekt, ki nastane, če krog razdelimo s številom 4. Kadar sta principa povezana s kvadratom, obstaja velika količina napetosti, naboja, ki je velik izziv in išče praktično manifestacijo. Svet je sestavljen iz štirih elementov, določen je s štirimi glavnimi smermi, imamo štiri letne čase. Kvadrat je torej aspekt, ki predstavlja konfliktno moč, ki pa se z uporabo volje lahko preoblikuje v pozitivno smer. Tu pa imamo seveda največji potencial za rast in napredek.
Število štiri predstavlja zemeljski križ in ta energija je povezana z trpljenjem v zemeljski inkarnaciji (je število preprek), ki pa so vendarle motiv za največje dosežki v življenju (produktivnost).

SEKSTIL (60°)

Sekstil ali šestin je rezultat delitve kroga s številom 6. Planetna principa, ki sta povezana s sekstilom, delujeta skupaj harmonično, učinkovito in produktivno. Sekstil je zato najbolj produktiven in ustvarjalen aspekt, seveda pod pogojem, da ga usmerja moč zavesti. Predstavlja pridnost, učinkovitost, vedrost, delavnost, zagon, veselje do življenja.

ASPEKTI DRUGEGA REDA (neobvezni, ker jih lahko tudi zanikamo)

(orbis +/- 2°)

POLSEKSTIL (30°)

Planeta sta v rahli, izjemno pretanjeni povezavi in lahko sodelujeta, če ju aktiviramo z zavestno voljo. Polsekstili kažejo predvsem na možnost izhod iz konfliktinih situacij.

POLKVADRAT (45°)

Gre za rahlo šibko napetost, deluje bolj pretanjeno, je pa lahko pod določenimi pogoji zelo produktivna.

INKONJUNKCIJA, KVINKUNKS ALI PETŠESTIN (150°)

Čeprav je petšestin aspekt drugega reda, je izredno pomemben. Je aspekt stresa.

Planeta se med seboj ne vidita in drug drugega nevede ovirata. Odnos med planeti je zelo občutljiv in potrebuje veliko pozornosti (lahko tudi zdravstvene težave).

KVINTIL (72°) Q
BIKVINTIL (144°) BQ

To sta aspekta, ki v astrološki karti pripovedujeta predvsem o talentih in znanjih, ki jih ima človek.

Nek aspekt je eksakten (natančen, točen) takrat, ko se razdalja med planetoma ujema s kotno meto. Učinkuje pa tudi, če kotna razdalja ni povsem natančna.

Približujoč se aspekt: hitrejši od planetov se približuje natančnemu aspektu, označujemo s črko "p" (aplikativni)
Oddaljujoč se aspekt: hitejši od planetov se pomika iz natančnega aspekta, označimo ga s črko "o" (separativni)
Neaspektirani planeti so po definiciji tisti, ki nimajo aspektov prvega reda. Takrat planet deluje neposredno in ni vpet v osnovno mrežo.

ASPEKTNI KOTI in dovoljena odstopanja v stopinjah

Konjunkcija 0° +/- 8° (Sonce, Luna +/- 10°)

Četrtsekstil 15° +/- 2°

Četrtkvadrat 22,5° +/- 2°

Polsekstil 30° +/- 2°

Decil 36° +/- 2°

Nonil 40° +/- 2°

Polkvadrat 45° +/- 2°

Septil 51,5° +/- 2°

Sekstil 60° +/- 5° (Sonce, Luna +/- 6°)

Kvintil 72° +/- 2°

Bilin 75° +/- 2°

Kvadrat 90° +/- 8° (Sonce, Luna +/- 10°)

Trilin 105° +/- 2°

Tridecil 108° +/- 2°

Trigon 120° +/- 8° (Sonce, Luna +/- 10°)

Poldrugi kvadrat 135° +/- 2°

Bikvintil 144° +/- 2°

Petšestin 150° +/- 2°

Tao 165° +/- 2°

Opozicija 180° +/- 8° (Sonce, Luna +/- 10°)