SATURN V TRANZITU SKOZI HIŠE

TRANZIT SATURNA ČEZ ASCENDENT
OBLIKOVANJE PRISTOPA DO ŽIVLJENJA
Ascendent in prva hiša predstavljata človekovo rojstvo, njegov prihod na svet. Rojstva so po svojih oblikah zelo različna, pač odvisno od znamenja in planetov s katerim se rojevamo. Vsako rojstvo je izvirno, prav tako pa tudi posameznik. Ascendent predstavlja tudi posameznikov odnos do sveta, ki je podlaga za graditev osebnosti.
Ascendent in prva hiša pa sta v povezavi z fizičnim videzom človeka in prav človekova zunanjost je navadno prvi stik, ki ga dobimo pri srečanju z novim človekom.
Ascendent je zunanja oseba, s katero se predstavimo in to drugi na nas najprej vidijo, je maska, obrambni mehanizem, zunanja lupina in vtis, ki ga pustimo na sočloveku. Ko tranzit Saturna prehaja preko ascendenta pomeni novo rojstvo zunanje podobe človeka, kar pa vpliva tudi na naše notranje bitje. Zato je tranzit Saturna izredno močan je predstavlja preporod (važno je, kako smo se na to pripravili v 12.hiši). Vedno nas postavi pred vprašanje: ali je to naš pravi stil in nas nauči prepoznati nek lastne način predstavljanja. Stare stvari odpravi, predvsem tiste, ki so bile narejene (umetne). Človek spremeni lasten pogled na svet in začne spoznavati, kaj mu je pomembno, tranzit Saturna pa poskrbi, da se to poglobi (rečemo: obleka naredi človeka, manire pri moškem, ličenje in frizura pri ženskah). Ko Saturn tranzitira preko prve hiše je zelo pomembna tudi sedma hiša, ker se moramo tam pogosto nečemu odpovedati. Partnerstvo v takem tranzitu večinoma doživi umik.
TRANZIT SATURNA ČEZ DRUGO HIŠO
GRADITEV FIZIČNE SAMOZAVESTI
Druga hiša je konkretna manifestacija znamenja Bika, ki simbolizira zemeljsko, praktično energijo, ki se sprošča predvsem kot potreba po varnosti. Vemo, da to ljudje zadovoljujemo predvsem skozi denar in fizično udobje. Zato se skozi drugo hišo zrcali posameznikov odnos do denarja in udobja ter varnosti, ki ga ta prinaša.
Druga hiša pa predstavlja tudi vse kar je v človeku "trdnega" in ima določeno obliko. To bi lahko imenovali človekove notranje kvalitete, saj Biku vlada Venera, ki je planet vrednot, umetnosti in arhitekture.
Ko tranzit Saturna doseže 2. hišo, se učimo, da imamo fizično telo, fizične omejitve, notranjo vrednost. Saturn nas vpraša: ali smo vredni živeti, ali ima življenje smisel in ali ima določeno menjalno vrednost za denar. Skozi tranzit Saturna se učimo, kakšen je za nas najbolj ustrezen način služenja denarja. Če služenje denarja ne ustreza naši karmi so takrat težave (izguba čekov, denarja, gremo v limit, izgubimo vir denarja itd.). Ta pot je lahko precej boleča.
Ker pa je druga hiša tesno povezana z osmo hišo, ki predstavlja skupno lastnino, je najbolj pomembno, da se v tranzitu Saturna opremo na lastne vire in moči. Takrat ni dobro imeti skupne lastnine (gradnja, dediščina). Moramo imeti lastno denarnico in doseči skladnost med tem kar zaslužimo in kar imamo. Tranzit Saturna nas uči, kako dosežemo lastno vrednost.
TRANZIT SATURNA ČEZ TRETJO HIŠO
GRADITEV MISELNE SAMOZAVESTI (MENTALITETE)
Tretja hiša nam kaže, kakšen je proces učenja pri vsakem posamezniku. Tu ne gre le za najzgodnejše šolanje, ampak za vse šolanje, ki zahteva logični način učenja, to je zbiranje najrazličnejših informacij in njihovo povezovanje na nižjih logičnih nivojih. To je domena leve polovice možganov.
Mentalni ego si krepimo tudi s pogovori in komunikacijo. Zato sem spadajo naši bližnji sorodniki, bratje, sestre. To so ponavadi ljudje, s katerimi najbolj zgodaj v življenju enakopravno komuniciramo. Od njih se učimo in z njimi se primerjamo.
S tranzitom Saturna v tretjo hišo moramo priznati sebi lasten odnos do okolja. Okrepiti si moramo samozavest in se lotiti tem, pri katerih smo najbolj sposobni pisati, govoriti, potovati. Moramo poskrbeti, da imamo stabilen način razmišljanja, relativno trdne miselne vzorce in vidne rezultate. Ko tranzitni Saturn vstopi na področje tretje hiše, potegne črtno tam, kjer smo najbolj narejeni in kjer se najbolj sprenevedamo. Zato so lahko težave in se od bližnjega okolja poskušamo ločiti, tako da gremo drugam. Imamo težave s pošto, potovanji, na nek način opozorimo da smo in da imamo določene govorne spretnosti.
TRANZIT SATURNA SKOZI ČETRTO HIŠO
UČENJE INTIME
Četrta hiša predstavlja človekove korenine, subjektivno samozavedanje, dom, človekov izvor in družinsko preteklost.
Skozi četrto hišo uresničujemo zadovoljevanje svojih potreb po počivanju in čustvovanju in občutku, da imamo svoj dom, da smo nekje doma. Družinska preteklost je osnova za kasnejše ustvarjanje lastnega doma. Seveda so s tem povezani tudi starši, ki otrokov razvoj usmerjajo in oblikujejo.
Tranzitni Saturn skozi četrto hišo naš uči lastne intimnosti ali zasebnosti. Že Jung je postavil tezo, da človek potrebuje skrivnost. Tranzit Saturna nas nauči, kako postati domač sam pri sebi (sama to primerjam z kopalnico, kjer ne želimo, da nas nihče moti).
Tranzit Saturna nas uči tudi, kako se definirati v odnosu do družinskega okolja, ali nam ustreza tam biti in nam postavlja družinske meje. V tem času pogosto gremo do doma ali se selimo. Če nam seveda dom ustreza potem se to utrdi. Pri tranzitu Saturna je vedno najvažnejša odločitev.
Moramo pa seveda tudi upoštevati simboliko četrte hiše in občutek, kje se nekdo počuti doma. Če imamo npr. Ribe na IC, je pogosto glasba tista, ki daje občutek domačnosti itd.
TRANZITNI SATURN SKOZI PETO HIŠO
UČENJE USTVARJALNOSTI
Ker peti hiši vlada Sonce, se tukaj udejanja naša najvišja življenjska energija (prana). V njej najdemo pogosto največji življenjski smisel in motivacijo, saj predstavlja človekovo ustvarjalnost. Pogosto čutimo tudi otroke kot neko svojo kreacijo. V peto hišo pa prištevamo tudi spolnost, kajti v spolnosti zelo dobro izražamo svojo željo po igrivosti in iznajdljivosti. Peta hiša je tudi hiša umetnosti, saj s tem ko nekaj ustvarjamo, postajamo nesmrtni.
Tranzit Saturna se dotakne našega notranjega otroka, notranje igrivosti, ustvarjalnosti. V tranzitu Saturna se pogosto zavemo, da potrebujemo hobi in skozi učenje spoznavamo, ali smo sposobni biti kreativni in na kakšen način.
Na preizkušnji je tudi odnos do lastnih otrok, otresemo se balasta in čistimo zrno od plev. Zelo pogosto tranzit povzroči tudi oddaljitev od lastnih otrok in pokaže, kaj je treba spremeniti in kaj ne. V vsakem primeru se rodi nov odnos do otroka, pogosto pa tudi otrok.
TRANZITNI SATURN SKOZI ŠESTO HIŠO
UČENJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA
Šesta hiša kaže na celotno področje človekovih delovnih navad, njegovega odnosa do dela in njemu lasten način, s katerim delo opravlja. Z delom in vsakodnevnimi opravili pa je povezano tudi naše zdravje.
Po tradiciji v šesto hišo sodijo tudi male živali, saj vemo, da zahtevajo dnevno ukvarjanje, študije pa tudi kažejo, da blažijo strese in napetosti.
Tranzit Saturna skozi šesto hišo nas uči odnosa do vsakodnevnih ritualov in nekako uredi zadevo. Prinese nam tisto kar rabimo in nas na nek način strezni. Uredi odnos do dela in tudi odnos do sodelavcev. V tranzitu Saturna smo zelo občutljivi na avtoritete.
Kadar je šesta hiša težavnejša lahko pričakujemo težave z zdravjem.
TRANZIT SATURNA SKOZI SEDMO HIŠO
UČENJE PARTNERSTVA
Descendent ali sedma hiša sta začetek zgornje polovice ekliptike, ki je vidna našim očem. Je analogna spodnji polovici in je pravzaprav njen odsev. Predstavlja torej vse tiste lastnosti naše osebnosti, ki pridejo do izraza v stikih z drugimi ljudmi. Kako sprejemamo sebe in druge pa je zelo pogojeno z našimi lastnimi kvalitetami.
Zato v posameznikih okoli nas vidimo le lastnosti, ki jih želimo videti.
Tradicionalno je zato sedma hiša povezana tudi z intimnim partnerstvom, saj je partner oseba, skozi katero iščemo svojo "izgubljeno" polovico. Mitološko izročilo pravi, da je bog razdelil človeka na dva dela zato, ker se je bal, da bi ga ljudje presegli.
Tranzit Saturna skozi sedmo hišo nam pokaže, kakšno partnerstvo si želimo in nam ustreza. Če je do takrat umetno vzdrževano, so težave. Saturn postavlja pod vprašaj kako biti partner nekomu, prepoznati je treba lastne slabosti in prednosti, kaj smo zmožni dati in kaj pričakovati. Zavedati se začnemo, da ima vsak odnos omejitve. Naše sanje glede partnerja se ozemljijo in začnemo uživati, saj se partner učloveči. S tem se razjasni transakcijski del psihe (anima-animus).
Saturn čez sedmo hišo pomeni novo rojstvo v smislu odnosa. Center našega osredotočenja je oblikovanje partnerstva, lahko se pojavlja tudi neka starejša oseba, prepoznavati moramo, zakaj partnerstva v preteklosti niso delovala, postati moramo realni.Učimo se reči NE drugemu človeku, partnerstvo dobi prostor in začne dihati.
Če se pustimo učiti, nam prinaša čistejše vezi med partnerjema, poroko, poglobitev odnosa.
Tranzi Saturna nam pokaže, kaj nas moti in tisto je še posebej važno. Vsekakor pa v tranzitu spoznamo sebe kot partnerja.
TRANZIT SATURNA SKOZI OSMO HIŠO
UČENJE ODNOSA DO TUJE LASTNINE
V domeno osme hiše sodi smrt, preobrazba, najglobje življenjske krize, spolnost in skupna lastnina s partnerjem ter odnos do njih.
Če je osma hiša nasprotje in odsev druge, potem lažje razumemo, katere so tiste lastnosti, ki jih moramo skozi odnose z drugimi "izgubiti" in jih z njimi deliti in jih tudi razvijati v skupno dobro sebe in partnerja "v dobrem in zlu".
Ko človek vstopi v tesen odnos mora nujno začeti popuščati in na nek način tudi pozabiti na lastno materialno varnost. Skupna lastnina s partnerjem pa niso samo materialne stvari (stanovanje, avto) temveč tudi spolnost, saj z njo brišemo meje med lastnim telesom in telesom drage osebe. Orgazem je zato tipična izkušnja, kaj pravzaprav predstavlja osma hiša; v orgazmu človek resnično umre in se ponovno rodi. V življenjskih krizah se soočamo z krizo svoje identitete, tranzit Saturna pa bo dodal neko novo dimenzijo.
Predvsem moramo vedeti, da je tranzit Saturna skozi osmo hišo drugačen (voda). Doživljamo in učimo se odnosa in vezi, počutimo se kot na natezalnici. Odnos do smrti se spremeni (lahko doživimo smrt v bližini). Lahko izgubimo lastno materialno, fizično stabilnost in pojavi se vprašanje, kaj je sploh možno deliti. Zato se ponavadi takrat ureja dediščina (nižja sodišča in pravdanja).
TRANZITNI SATURN SKOZI DEVETO HIŠO
UČENJE FILOZOFSKE PODLAGE
Deveta hiša dopolnjuje tretjo. To so predvsem višje oblike miselnih procesov, ki lahko oblikujejo celoto samo na podlagi množice podrobnih informacij, čutenjem in hitrim dojemanjem smisla v stvareh. Deveta hiša predstavlja desno polovico možganov, ki deluje tudi na podlagi intuicije.
Fizolofija devete hiše je, da vsi nekaj verjamemo: tisto kar nam prinaša srečo in varuje (Jupiter). Če tega občutka nimamo, nam ga prinese tranzit Saturna skozi deveto hišo. Ukvarjamo se s temami kot so: resnica o svetu, širša področja kozmosa, potovanja, študij. Skozi tranzit Saturna se naša filozofija postavi pod vprašaj: ali zdrži, ali jo je potrebno zamenjati. Pogosto skozi tranzit Saturna v deveti hiši dobimo prispodobo: greš po poti peš, po daljni deželi, tam srečaš nekoga (učitelj), ki te trenira. Tradicionalno spadajo v deveto hišo tudi svaki in vnuki.
TRANZITNI SATURN SKOZI DESETO HIŠO
KRISTALIZIRANJE IN OBLIKOVANJE AMBICIJ
Deseta hiša kaže način, s katerim se uveljavljamo in dokazujemo v zunanjem svetu. Ker je tesno povezana z četrto hišo, ki nam kaže, katere lastnosti smo podedovali iz družinske zakladnice in se vlečejo že cele generacije, nam deseta hiša kaže kako bomo po najbolj naravni poti presegli družinsko karmo. S poklicnim udejstvovanjem se lahko najbolj ločimo od domačega okolja. Seveda je odvisno od posameznika, koliko tega potrebuje.
Tranzit Saturna skozi deseto hišo prinaša učenje na področje našega položaja v družbi. Postavi pod vprašaj kaj bi radi dosegli. Je rojstvo in priložnost našega ugleda, statusa, nadrejenih, podrejenih, prepoznamo tisto, kar nas zavira in moč avtoritete, ki jo imamo v sebi.
Na vsak način pa tranzit Saturna prinaša revizijo odnosa s staršem, ki nas usmerja v svet. Potrebno je razčistiti odnos in postaviti meje.
TRANZITNI SATURN SKOZI ENAJSTO HIŠO
UTRJEVANJE PRIJATELJSTVA
V enajsti hiši svoj način razmišljanja delimo z ljudmi podobnega kova, kar je verjetno definicija za prijateljstvo. Skupine so izvrsten primer druženja ljudi zaradi podobnih interesov. Tam lahko svoje mnenje povemo, primerjamo z drugimi, s tem pa se bogatimo in razvijamo. Leži nasproti pete hiše in predstavlja zato skupinsko ustvarjalnost in tudi tisto, ki jo še nismo dosegli. Zato je to tudi hiša upov, ciljev in želja, kot jo opisuje tradicionalna astrologija.
Ko vstopi tranzit Saturna v enajsto hišo pogosto podre vse, kar je bilo narejeno in nas poduči, na kakšen način smo prijateljem naklonjeni, kakšne so naše vrednote in sodelovanje z drugimi. Začnemo se udejstvovati v skupinah in društvih, notranji motiv pa je kristalizacija naših ciljev in želja. Tudi tukaj je pomemben človek (učitelj) od katerega se učimo.
TRANZITNI SATURN SKOZI DVANAJSTO HIŠO
SPRIJAZNENJE S SAMOTO
Zadnja, dvanajsta hiša, je med vsemi hišami zodiaka najskrivnostnejša in najmanj otipljiva. Skozi dvanajsto hišo se začnemo poslavljati od zemeljskega življenja in se približujemo ascendentu, torej novemu rojstvu, novemu začetku. Zato ta hiša predstavlja našo transcendenco in modrost, določeno vrsto znanja, ki smo si ga nabrali skozi potovanje po zodiaku. Če šesta hiša pomeni vsakdanje življenje, je nasprotna dvanajsta njeno nasprotje: odražajo se tiste lastnosti, ki so duhovno dojemljive. Ker je hiša tik pred ascendentom, jo lahko smatramo tudi kot vesoljno maternico iz katere se rodimo in se vanjo vrnemo. Zato imenujemo os med tema dvama hišama tudi karmično os.
Tranzit Saturna v dvanajsti hiši nas uči, kako nekaj doseči v neakciji, brez truda. Je hiša samouresničitve in v tranzitu nam da nek nauk oz. modrost. Ko tranzitira Saturn skozi dvanajsto hišo potrebujemo samoto, odmaknjenost, da bi lahko dosegli notranje jedro novega rojstva.