☼ KAJ JE ASTROLOGIJA? ☼
ASTROLOGIJA je nauk o analogiji med kozmičnim in zemeljskim dogajanjem. Ker so ljudje na zemlji del iste celote kot planeti na zvezdnem nebu, njihove medsebojne vplive upravičeno lahko izrazimo s simbolnim jezikom. Zato lahko rečemo, da je astrologija metoda, pri kateri simbole "prevedemo" v nam razumljiv jezik, saj menim, da je eden bistvenih namenov človeka, že od pradavnine, da dojame simboličen značaj stvari. Kdor bi rad spremenil svoje okolje, se mora spremeniti znotraj.
Procesi preobrazbe zahtevajo intenzivno ukvarjanje z lastno osebnostjo. Tudi za to se mi zdi horoskop najprimernejši instrument, saj je vsaka rojstna karta, ali tudi natalni horoskop, kot mu rečemo, enkratna odslikava osebnosti.
Dinamični vidik astrologije so tranziti in progresije planetov. Nekateri temu pravijo tudi "napovedovanje prihodnosti". Vsak posameznik ima specifičen razvoj (v astrološkem jeziku temu pravimo razvojne faze). Planeti se premikajo vsak trenutek, s tem pa se spreminjajo razvojne tendence človeka. Kako zunanji makrokozmus vpliva na notranji mikrokozmus, nam kažejo tranziti, ki niso nič drugega kot odnosi trenutnih planetnih položajev v odnosu do rojstnih planetnih položajev v horoskopu nekega posameznika. Konkretnih dogodkov ne moremo natančno napovedati, opisujemo pa teme, ki se dogajajo in se bodo dogajale.

KAJ JE USODA? (tisto kar je bilo zapisano)
ZNANSTVENO: mehanične znanosti, vse kar je vidno, kjer ni usode, kar človek naredi sam
FATALISTIČNO: jasnovidci napovejo konkretne dogodke in človeka lahko determinirajo

ASTROLOGIJA je vmesna pozicija, ki zagovarja svobodno voljo in je pogojena z vsakim posameznim rojstnim horoskopom. Pomemben je odnos do nečesa in razumevanje, da ima vse dvojni pomen: notranji in zunanji. Vsak dogodek ima notranji psihološki moment in stvari (dogodki) se dogodijo takrat, ko je človek zrel in pripravljen. Naša podzavest nas izzove in opozori, kadar zanikamo nekatere situacije. Zato pogosto ne vemo, kako bo posameznik ovrednotil temo, ki se mu dogaja (ali zavzame pasivni ali aktivni pristop). Astrologija zato lahko opiše procese, ki se dogajajo v določenem obdobju, vendar pa izkušen astrolog ve, da je treba vedno puščati svobodno voljo, vsakemu je potrebno dati možnost, da se sam odloči. Tranziti so odvisni tudi od posameznikove zgodovine. Čim starejši je človek, tem bolj transcendira. Zato moramo dobro poznati posameznikovo zgodovino (torej natančno obdelati rojstni horoskop), potem nam tranziti lahko govorijo.

ASTROLOGIJA LOČI DVE VRSTI USODE:
KOLEKTIVNA RAVEN ČLOVEKA ali PASIVNA USODA: pogojena je s Saturnom, Uranom, Neptunom, Plutonom in delno tudi z Luno (z njo se rodimo).
To je tisti del našega življenja, ki nam je dan. Nekaj je globoko v nas in to je tematika našega življenja, ne glede na to, kaj počnemo. Pomembno pa je kakšen imamo odnos do usode.
OSEBNA RAVEN ČLOVEKA ali AKTIVNA USODA: določen del svobodne volje, ki sodeluje z usodo, pa je aktivna usoda. Pogojena je s Soncem, Merkurjem, Venero in Marsom, delno pa tudi z Luno. Osebni planeti nam omogočajo lasten odnos do aktivne usode, ki je zaščitnik individualnosti, seveda, če se za to potrudimo.
Z aktivnim delom usode potem preraščamo pasivni del in krog neprestano teče.

PRVO SREČANJE Z ASTROLOGIJO
Ponavadi se ljudje srečujejo z astrologijo tako, da preberejo dnevni ali tedenski horoskop. Gre za tako imenovano popularno astrologijo, ki temelji na sončnem znamenju. Nekateri astrologi znamenja razdelijo še na tri dekade. Ravno tako je na policah naših knjižnic ali knjigarn veliko večjih ali manjših knjižic, ki temeljijo na razlagah sončnih znamenj. Menim, da tak pristop do astrologije le-to degradira, saj je astrologija mnogo kompleksnejša veda, vsak človek pa izjemen. Sončno znamenje je le del horoskopa, je le del energije nekega človeka. Če želimo o sebi vedeti več, je nujno, da poznamo znamenja, planete z aspekti in hiše. Da zadevo potem še malo "zakompliciramo" ji dodamo še elemente in kvalitete.
Štirje gradbeni kamni astrologije (horoskopa):

1. PLANETI so aktivni, lahko rečemo, da so neke vrste igralci (akterji), po njih se vprašamo - KDO ali KAJ v našem življenju?
2. ASPEKTI so koti med planeti, ki povedo, kako se planeti med seboj "pogovarjajo"
3. ZNAMENJA pokažejo osnovni značaj in kvaliteto planeta, po njih se vprašamo - KAKO?
4. HIŠE so življenski oder, kjer se dogajanje odvija, po njih se vprašamo - KJE?

Eden najpomembnejših faktorjev astrološke karte je ASCENDENT, ki je začetna točka zemeljskega zodiaka. Povprečno v dveh urah zamenja znamenje, zato pri rojstvu praktično vsaka naslednja minuta pomeni dokaj drugačno sliko. Nasproti ležeč je DESCENDENT (MC) ali sredina neba deli krog na levo in desno, točno nasproti pa je Imum coeli (IC) ali nebesno dno.

Astrologijo delimo na več področij:
Astrometeorologija: preučuje vpliv planetov na ozračje in vreme.
Mundana astrologija: astrologija narodov in držav oziroma svetovnih ekonomskih in političnih dogajanj.
Natalna astrologija: astrologija, ki se ukvarja s posameznikom na osnovi njegovega natalnega horoskopa oziroma osebne karte rojstva.
Horarna astrologija: astrologija, ki preučuje določen dogodek na osnovi časa kraja in vprašanja, postavljenega v zvezi s tem dogodkom.
Astrologija partnerstva-sinastrija: ukvarja se z odnosi med dvema osebama - ljubezenskimi, družinskimi, poslovnimi, kot tudi z vplivi ene osebe na drugo.

DEFINICIJA ASTROLOGIJE IZ ZNANSTVENEGA VIDIKA
Laik, ko se prvikrat sreča z astrologijo ob tej besedi takoj pomisli na astrologijo iz časopisov in sončna znamenja. Ostalih 1% pa imajo verjetno le nedoločeno slutnjo, da bi bilo lahko zatem še več. Res je za to popačeno sliko tiči veliko več - področje, ki je dobesedno gigantično.

Strokovni astrologi definirajo astrologijo abstraktno kot "Znanost o prostoru in časa" ali kot "Znanost o časovni kakovosti", vendar se ti pojmi nenehno spreminjajo. Do nekatere mere je to razumljivo in pravilno, vendar pa povezati pojem "znanost" z astrologijo, ni samo za njene nasprotnike neke vrste blasfemija (bogokletje) in kot zanalašč pripelje do napadov proti astrologiji, ampak je tudi v resnici pojem kaj astrologija v resnici je, vsebinsko nejasen in dvoumen.
Eden največjih argumentov nasprotnikov astrologije je, da astrolog pri izdelavi horoskopa ne uporablja heliocentričnega, ampak geocentrični sistem. Ampak to je zelo lahko razložiti: astrologija preučuje odnos planetov in zvezd do Zemlje, ne pa do Sonca, ker je človek, ki je glavna tema vede, na Zemlji. Ni važno središče sončnega sistema, marveč točka opazovalca. Ko s pomočjo astronom­skih tabel izračunamo horoskop in izdelamo karto rojstva, lahko z astrološkim znanjem in intuicijo razlagamo razpored na karti, t. i. analizo horoskopa.
Po eni strani je znanstveno-empirično raziskovanje astrologije in njenih temeljev šele na začetku, tako da si astrologija ne sme izvzeti pravice, da je po strogih merilih resne znanosti "dokazana", četudi so vidni prvi znanstveni pozitivni rezultati. Pomanjkanje obširnega znanstvenega dokaza ne pomeni, da si lahko dovolimo odpraviti astrologijo avtomatično kot čisto neumnost ali praznoverje, niti to, da ne vsebuje nobenih znanstvenih elementov ali da ni vsaj delno znanstvena in da se jo ne bi dalo znanstveno podkrepiti ali dokazati. To postane jasno, če vzamemo npr. izračun natalne karte, ki temelji na znanstveno matematičnih eksaktnih predvidljivih premikov nebesnih teles v našem sončnem sistemu. Vseeno lahko trdim, da je astrologija ozko povezana z drugimi znanosti, kot je astronomija, matematika, delno tudi z astrofiziko, geografijo itd. Svojo pot si je celo utrla v področje mitologije, mistike, filozofije, medicine in v tem stoletju seže tudi v področje psihologije in globinske psihologije oz. raznih sodobnih oblik antropologije.

Astrologija je v bistvu izredno zapleten simbolični jezik, kateremu spadajo znamenja, hiše, planeti in aspekti ter drugi nebesni pojavi. Prevod teh simbolov v normalni in jasni jezik zahteva od astrologa verbalno, intuitivno, kombinacijsko, empatično, imaginativno, logično razmišljanje, ki pa se ne bi smelo zgoditi brez občutka za človeka – na kratko povedano zahteva veliko spretnosti. "Umetnost tolmačenja zvezd" ali "jezikovna spretnost razlagati kakovost časa in njenih energij" se zdi za pojasnitev definicije o astrologiji najbolj primeren termin. Dejstvo, da gradi njeno znanje na preizkušenih večtisočletnih tradicionalnih izjavah, ki še danes veljajo, in na tem, da ima ogromno dobro ohranjenega materiala iz lastnih izkušenj posameznih astrologov, ji daje možnost nadaljnjega obstoja. Astrologija je s tem tako rezultat množičnih izkušenj in spoznavnih vrednot. S tem je obenem tudi koristno orodje za nauk o človeku. Res pa je tudi, kar resni astrologi tudi ne zanikajo, da jo do danes ne znajo razložiti ali ugotoviti, zakaj sploh deluje. Morda je prav to pereč izvor njenega nasprotovanja določenih znanstvenih slojev, saj če bi si znali razložiti, zakaj zna zelo dober poznavalec astrologije - poklicni profesionalni astrolog, razkriti vse podrobnosti o posamezniku, ki ga ni videl še najmanj pa poznal, ter o vseh njenih drugih zmožnostih, bi si pridobila preveč spoštovanja in bi omajala utečene temelje znanosti.
Z gotovostjo pa lahko trdim, da astrologija je in bo vedno ostala veda, ki je na nek način fantastična, in je še vsakega, ki se je v njo resnično poglobil osupnila ob končnem spoznanju, da je v njej veliko resnice.