☼ IZBIRA PRAVEGA TRENUTKA s pomočjo ELEKTIVNE ASTROLOGIJE ☼

Ko se znajdemo v življenju pred pomembno odločitvijo, a nismo prepričani, kdaj bi bil za nas najprimernejši trenutek, da določeno odločitev sprejmemo in izpeljemo ali kdaj naj se podamo na novo pot, si lahko pomagamo z izbirno (elektivno) astrologijo, ki je sestra horarne astrologije. Gre sicer za drugačen princip, in sicer da s pomočjo planetov in drugih pomembnih zakonitosti najdemo ugoden trenutek za neko dejavnost, oziroma dejanje v našem življenju.
Elektivna astrologija je veja astrologije, ki s pomočjo analize izbranega časa izriše novo astrološko karto za trenutek, ko želimo začeti z novim projektom ali potjo v življenju:
- poroka
- selitev
- vpis na študij
- podpis pogodbe
- najem kredita
- menjava službe
- začetek samostojne dejavnosti
- prodaja hiše itd.....

Za izbrani datum izrišem novo astrološko karto, ki ima pomen novega rojstva nekega trenutka in jo primerjam z astrološko karto tistega, ki si želi začeti ali izpeljati nov projekt v življenju z optimalnimi energetskimi podporami.


Primer vprašanja in podatki, ki jih potrebujem da poiščem odgovor:
  • vprašanje: Ali naj podpišem pogodbo o nakupu stanovanja?
  • kraj: Kranj
  • točen čas in datum, ko naj bi se dogodek zgodil: 19.8.2011 ob 20.36