☼ TRANZITI in PROGRESIJE ☼
TRANZITE lahko primerjamo z razvojnimi fazami človeka. S tranziti ne moremo napovedovati konkretnega dogodka, temveč le opisujemo teme, ki se dogajajo v določenem časovnem intervalu posameznega človeka. Konkretni vpliv nekega tranzita je odvisen od značajev samih udeleženih planetov, pri čemer ima natalni horoskop veliko vlogo. Tudi sami planeti so v tranzitu pomembni na različen način. Tranziti Saturna, Urana, Neptuna in Plutona so pomembni v razvojnem smislu in kažejo nek razvojni skelet posameznika (pogojno tu štejemo tudi Jupitra in Marsa). Medtem ko so tranziti Sonca, Lune, Merkurja in Venere drugotnega pomena, saj se gibljejo prehitro in nam povedo barvo nekega dne, pri Luni celo ur.

Sekundarne progresije uporabljamo za razumevanje psihološkega razvoja in odkrivanja obdobjij, v katerih bo naš razvoj posebno intenziven in so povezane z posameznikovimi izkušnjami. Sekundarne progresije so usmerjene predvsem v notranje svetove rojstne karte posameznika, najpomembnejša pa sta Sonce in Luna.

Progresije in tranziti nam odkrivajo ciklično naravo človekove rasti in razvoja. Razlika med progresijami in tranziti je v tem, da tranziti predstavljajo posamezne dogodke v razmeroma kratkem času, medtem ko progresije kažejo ciklične spremembe v daljšem časovnem obdobju. Različne astrološke šole dajejo poudarek različnim metodam napovedovanja. Zavedati pa se moramo, da nobena od njih ni popolna, zato je še posebej priporočljivo, da jih združujemo. Življenja pač ne moremo stlačiti v okvir izračunov in pravil, saj se bodo vedno pojavljala odstopanja, zato mora biti razlaga progresij vedno usmerjena v posameznika.

Preden se lotimo razlaganja moramo poznati nekatere razlike med uporabo tranzitov in progresij, se pravi naravo teh dveh metod. Trditev, da progresije kažejo samo notranji razvoj, tranziti pa zunanje spremembe bi bila v bistvu poenostavljena trditev. Poskus ločevati ti dve tehniki, bi bilo nesmiselno, saj smo kompleksna bitja. Zunanji svet je vedno odraz naše karme, pa tudi odraz naše notranje situacije, saj vemo, da sprememba vedenja in stališč lahko pomaga in poda povsem drug pogled na zunanje okoliščine. Progresije se včasih ujemajo s konkretnimi dogodki v zunanjem svetu, včasih s spremembami znotraj nas, največkrat pa z obojim. Prav podobno pa lahko rečemo tudi za tranzite. Koliko se bo naša karma izrazila v zunanjem svetu, oz. kot nekaj, kar se nam dogaja brez našega vpliva, je v veliki meri odvisno od našega stanja zavedanja.