☼ HORARNA ASTROLOGIJA ☼
OSNOVNI POJMI HORARNE ASTROLOGIJE
Horarna astrologija je umetnost točnega odgovarjanja na posamezna vprašanja. Za tisti trenutek, ko je vprašanje zastavljeno, horarni astrolog naredi »rojstno« karto. Od takrat dalje postanejo planeti igralci v drami, ki se dogaja tako na Zemlji kakor tudi na nebu. Njihovi položaji in medsebojni odnosi zrcalijo vso dinamiko dogajanja okoli vprašanja, in to tako za preteklost kakor za prihodnost.
Kakor astrologija nasploh je tudi horarna astrologija zrasla iz človekove potrebe po obvladovanju dogajanja in razumevanju le tega.
Z razlago rojstne karte (natalna astrologija) se seveda da priti do marsikaterega odgovora to je nedvomno res, vendar z natalno astrologijo običajno iščemo poznavanje človekovih temeljnih kvalitet in obdobja temeljitih sprememb v življenju. Kadar pa želimo učinkovito informacijo oziroma kratek odgovor o trenutnem stanju nekega dogajanja in o njegovem zaključku, je uporaba horarne astrologije še vedno precej uspešnejša od uporabe natalne astrologije.
ODSEV VPRAŠANJA V HOROSKOPU
Vedno je pomembno preveriti ali najdemo vprašanje v horoskopu. Če je tako, potem lahko tudi najdemo pravilen odgovor na vprašanje.
ČAS VELJAVNOSTI HORARNEGA HOROSKOPA
Izkušnje so pokazale, da je horarni horoskop veljaven od tri do šest mesecev.
MESTO (IZHODIŠČE) HOROSKOPA
Najbolje je vzeti mesto nahajališče astrologa (mnenja se tu razlikujejo).
SISTEMI HIŠ
Placidus in Regiomontanus sistema hiš se najbolj obneseta, saj oba vodita do istih rezultatov. Le tam kjer rezultati niso isti, je potrebno biti pozoren. Mimogrede delajo skoraj vsi angleški in ameriški horarni astrologi, verjetno zaradi idola slavnega angleškega horarnega astrologa William Lilly, z Regiomontanus hišami. Ostali sistemi - hiše Kocha, sistemi enakih hiš ali Campanusa so manj primerna.
ROTACIJA HOROSKOPA
Če spraševalec sprašuje za neko drugo osebo se horoskop najbolje zavrti. 7.hiša postane nato prva hipa 8. hiša druga hiša in tako dalje.
PLANETI
V horarnem horoskopu se upošteva Sonce, Luno, Merkurja, Venero, Marsa, Jupitra, Saturna, ter Urana, Neptuna in Plutona. Pri tem nudijo odgovor 7 klasičnih planetov ostali 3 pa interpretacijo izboljšajo.
LUNINI VOZLI
Koristno jo vrisati tudi lunine vozli. Po nekih pravilih daje severni vozel ugoden vpliv, medtem pa južni vozel neugoden vpliv. Če stoji kakšen planet na osi luninih vozlov, torej na isti stopnji, pokaže ta učni proces.
TOČKA SREČE
Med številnimi arabskimi točkami je točka sreče »Pars fortuna« ena izmed najbolj pomembnih, posebno ko se pojavi vprašanje o denarju in lastnine. Npr. če stoji ta točka v hiši spraševalca in /ali ima dobre aspekte k najbolj pomembnimi signifikatorjem, prispeva to k dobremu razvoju zadeve. Nasprotna pa bi stanje te točke v 8. ali 12. hiši vplivalo neugodno na nadaljnji razvoj zadeve.
ASPEKTI
V horarni horoskop se ne vnaša aspekte in tabel, kjer bi lahko te pripeljale do zmote. Pri horarni astrologiji se ne tolmačijo obstoječi aspekti, ampak aspekti ki bodo še nastali – dinamično.
V horarni karti imajo pomen le aplikativni aspekti. Aplikativni aspekti so aspekti, ki bodo šele nastali eksaktni. Separativni aspekti (aspekti, ki so že bili eksaktni) ne vplivajo več na dogodek, kvečjemu pripovedujejo, kaj se je do sedaj zgodilo. Seveda pa določa hitrejši planet, če je aspekt aplikativen ali separativen, ker je tisti, ki bo/ali ne bo tvoril aspekt.
GLAVNO PRAVILO
Če tvorijo signifikatorji spraševalca in vprašanega znotraj svojega znamenja dober aplikativen glavni aspekt (trigon ali sekstil), se navadno zadeva uresniči. Če pa tvorita kvadrat ali opozicijo so težave prevelike in ni vredno truda. Konjunkcija je pri tem nevtralna pripelje oseb in stvari, ne glede ali je to zaželeno ali ne. Zadeva lahko tudi spodleti, če imamo pred dobrim aspektom še en neugoden aspekt. Astrologi pravijo nato, da se je aspekt izgubil, če nastane šele v naslednjem oz. naslednjih znamenjih ali če nastane hitrejši planet retrograden preden tvori aspekt. Nasprotno pa lahko nastane separativen aspekt zopet aplikativen, le postane hitrejši planet retrograden in znova tvori aspekt z bolj počasnim planetom ponovna združitev.
PRENOS LUČI
O prenosu luči govorimo tedaj, če dva planeta ne tvorita aspekta, ampak zato aspektira tretji hitrejši planet najprej z enim in takoj zatem z drugim planetom. To pomeni, da vpliva (posreduje) še ena tretja oseba ali zadeva (tretji planet) na to zadevo.
Tudi pri zbiranju luči je tako. Zbiranje luči pomeni, da tvorita dva planeta, ki med seboj ne tvorita aspekt, aspekt z tretjim bolj počasnim planetom. Dva planeta sta v medsebojni recepciji, če stoji planet v domu drugega in obratno. Primer: Luna vlada v Raku, Venera pa v znamenju Tehtnice. Če stoji Luna v Tehtnici, Venera pa v Raku, stojita v recepciji in se to smatra kot konjunkcijo. V horarni astrologiji ne upoštevamo manjših aspektov, kot sta polsekstil, polkvadrat in tako dalje. Upošteva se pa inkonjunkcijo (150 stopinj), ki pa igra bolj negativno vlogo.
LUNA
Luna daje informacije o duševnem stanju spraševalca. Aspekti, ki jih še tvori v znamenju, kjer se nahaja ob trenutku vprašanja, daje namige o nadaljnjem razvoju zadeve. (Astrologi pravimo tedaj, da luna pripoveduje zgodbo).
LUNA V PRAZNEM HODU
Tako imenujemo Luno, ki ne tvori več aspekta preden zapusti znamenje. Če je luna v praznem hodu, se v tej zadevi nič več ne zgodi.
ANTISCIJE IN KONTRAANTISCIJE
Dva planeta stojita v antisciji, če imata v odnosu do ničelne stopnje (0°) osi Rak/Kozorog (= Solisticij ali točke sončevega obrata) isto dolžino. primer: En planet stoji na 18° Dvojček, drugi na 12° Rak. Oba sta oddaljena 12° od osi 0° Rak/Kozorog. Čeprav ta dva planeta ne tvorita aspekta, lahko ovrednotimo te antiscije (ali zrcalne točke) kot (šibko) konjunkcijo.
O kontraantisciji govorimo tedaj, če se dva planeta na osi ničelne stopnje (0°) oven/tehtnica (ekvinokcije ali enakonočije ali točke kjer sta dan in noč enako dolga) se zrcalita. Planet na 18° Dvojčku ima svoj kontraantisciji na 12° kozorogu; oba sta oddaljena 78° od osi ničelne stopnje oven/tehtnica. Kontraantisciji enega planeta je vedno v opoziciji k antisciju! Kontra-antisciji lahko ovrednotimo kot (šibko) opozicijo. Pomembno je tudi da imajo antisciji in kontra-antisciji za nekega planeta le tedaj pomen, če ta ne tvori aspekt z drugimi planeti.